Admontski dvorecStavba dvorca iz 18. stoletja je ostanek posestev nekdanjega benediktanskega samostana Admont pri Gradcu. Hartnid von Rakkerspurg, udeleženec križarskega pohoda, je bil leta 1188 graščak radgonskega gradu. Z bratom sta bila priči obdaritve samostana Admont s strani nemškega cesarja Friderika Barbarosse. Dvorec,  ki je stal na samostanskem posestvu, je imel rezljane vrtnice glavnega vhoda in grb samostana iz leta 1781.

Admontsko imenje v Gornji Radgoni in Stanetincih predstavlja posesti, ki jih je imel v okolici Gornje Radgone in Stanetincih benediktinski samostan iz Admonta v Avstriji. Admontski samostan je bil ustanovljen že leta 1074. V Gornji Radgoni je bil sedež tamkajšnjih samostanskih posesti v Admontskem dvorcu, današnja stavba iz 18. st. ima še danes ohranjen grb samostana iz leta 1781.

Stanetinci se prvič omenjajo že v otokarskem deželnoknežjem urbarju iz 13. st., ko je vas imela osem kmetij. Leta 1443 se navaja kot deželnoknežji fevd, ki je štel 11 hiš. V vasi je imela svoje posesti tudi gospoščina Šahenturn.

Powered by Web Agency

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 30 December 2010 21:18)