Doma Admontski dvorec

Admontski dvorecStavba dvorca iz 18. stoletja je ostanek posestev nekdanjega benediktanskega samostana Admont pri Gradcu. Hartnid von Rakkerspurg, udeleženec križarskega pohoda, je bil leta 1188 graščak radgonskega gradu. Z bratom sta bila priči obdaritve samostana Admont s strani nemškega cesarja Friderika Barbarosse. Dvorec,  ki je stal na samostanskem posestvu, je imel rezljane vrtnice glavnega vhoda in grb samostana iz leta 1781.

Admontsko imenje v Gornji Radgoni in Stanetincih predstavlja posesti, ki jih je imel v okolici Gornje Radgone in Stanetincih benediktinski samostan iz Admonta v Avstriji. Admontski samostan je bil ustanovljen že leta 1074. V Gornji Radgoni je bil sedež tamkajšnjih samostanskih posesti v Admontskem dvorcu, današnja stavba iz 18. st. ima še danes ohranjen grb samostana iz leta 1781.

Stanetinci se prvič omenjajo že v otokarskem deželnoknežjem urbarju iz 13. st., ko je vas imela osem kmetij. Leta 1443 se navaja kot deželnoknežji fevd, ki je štel 11 hiš. V vasi je imela svoje posesti tudi gospoščina Šahenturn.

Powered by Web Agency

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 30 December 2010 21:18)