Doma Pravni pouk

Vsakršna objava, shranjevanje in reproduciranje člankov kot celote ali njegovih delov ter objava, shranjevanje in reproduciranje foto materiala je prepovedana, razen, če je z avtorjem in lastnikom drugače dogovorjeno. Večino gradiva je prispevalo Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, ki je tudi lastnik avtorskih pravic.

Vsi, ki bi želeli uporabiti gradivo objavljeno na tej strani, naj pišejo na mail v zavihku "Kontakt".

Powered by Web Agency